kindcentrum

kindcentrum

Een kindcentrum is een plek waar kinderen van 0-13 jaar en hun ouders terecht kunnen en waar de partners zo nauw mogelijk samenwerken in het belang van u en uw kind. Te denken valt aan:

 • Dezelfde pedagogische visie op - en benadering van een kind.
 • Het delen van elkaars materialen en ruimtes.
 • Medewerkers, kennis en functies die kindcentrum breed worden ingezet.
 • Overlegorganen, zoals een zorgteam 0-13, waarbinnen de zorgen betreffende een kind (samen met de ouders) worden gedeeld.

Binnen het Kindcentrum worden de volgende opvangvormen aangeboden

Kinderopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar in verticale groepen.

Binnen Kindcentrum aan de Aa worden drie kinderopvanggroepen aangeboden. De groepen zijn verticaal (0-4 jaar). We vangen in totaal 40 kinderen per dag op.

De ruimtes die we met de Kinderopvang gebruiken zijn:

 • De groepsruimtes
 • De hal
 • De buitenspeelplaats
 • De Bieb
 • Het leer- en ontwikkelplein binnen de ruimtes van school
 • De kindcentrumkeuken om lekkere dingen te koken
 • De speelzaal om lekker te kunnen spelen en bewegen

 

Peuterarrangementen: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar in horizontale groepen.

Binnen Kindcentrum aan de Aa worden twee peuterarragementgroepen aangeboden. De groepen zijn horizontaal (2,5 - 4 jaar). We bieden in totaal voor 16 kinderen peuterarrangementen aan.

De ruimtes die we met de peuterarrangementen gebruiken zijn:

 • de groepsruimtes;
 • de buitenspeelplaats;
 • de Bieb;
 • het leer- en ontwikkelplein binnen de ruimtes van school;
 • de kindcentrumkeuken om lekkere dingen te koken;
 • de speelzaal om lekker te kunnen spelen en bewegen.

 

Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Binnen Kindcentrum aan de Aa wordt een groep buitenschoolse opvang aangeboden. De groep is verticaal (4-13 jaar). We vangen in totaal 20 kinderen per dag op.

De ruimtes die we met de BSO gebruiken zijn:

 • de groepsruimtes;
 • de buitenspeelplaats (samen met school);
 • de Bieb;
 • de kindcentrumkeuken om lekkere dingen te koken;
 • de speelzaal om lekker te kunnen sporten;
 • de Theaterruimte om toneelspel te kunnen doen;
 • een computerruimte waarbinnen de kinderen spelletjes en huiswerp kunnen maken.

Naast dit aanbod in de diverse ruimtes worden er leuke en diverse workshops aangeboden aan de BSO kinderen vanuit de BSO zelf, worden er via de gemeente (Klup-up) workshops aangeboden voor de kinderen uit de wijk en de BSO, en wordt momenteel gekeken naar een ruimte om kinderen van de BSO onderzoekend te laten ontdekken (techniek ruimte).

De BSO gaat met regelmaat allerlei leuke uitstapjes maken en verzorgt in de vakanties een uitdagend en gevarieerd programma voor de BSO kinderen.

 

Specialisten die ingezet worden binnen het Kindcentrum t.b.v. het jonge kind zijn:

 • Voorlees coördinatoren: medewerkers die specialistische kennis hebben van het lezen met jonge kinderen en collega’s ondersteunen bij het aanbieden van leesactiviteiten.
 • Signaleringsmedewerkers: medewerkers die specialistische kennis hebben van de signalen rondom vormen van mishandeling. Deze medewerkers ondersteunen collega’s bij een vermoeden en weten de juiste wegen te bewandelen bij een vermoeden.
 • Muziekspecialist: medewerker die specialistische kennis heeft van het aanbieden van muziek aan jonge kinderen. Deze medewerker ondersteunt collega’s bij het aanbieden van muzikale activiteiten.
 • IB'er: deze medewerker ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij kinderen met aanvullende behoeftes en coördineert het eventuele ondersteuningstraject richting ouders, Het Sprookjesbos en derden.
 • Gezondheidscoach: deze medewerker enthousiasmeert kinderen, ouders en medewerkers om een zo gezond mogelijke levensstijl na te streven. 
 • Pedagogisch coach: medewerker die specialistische kennis heeft over het coachen van medewerkers op het gebied van pedagogisch handelen en VVE kwaliteit.
 • Specialist Jonge Kind: medewerker die specialistische kennis heeft over het coachen van jonge kinderen op het gebied van welbevinden en de ontwikkeling bij jonge kinderen.

 


BS Het Rondeel

Het Sprookjesbos is de samenwerkende partner van Basisschool Het Rondeel binnen Kindcentrum aan de Aa.  

Met Het Rondeel willen we veiligheid en bescherming uitdrukken. Maar ook openheid: kom maar binnen, bij ons ben je welkom.

Het Rondeel kijkt in haar functie als onderwijsinstelling ook nadrukkelijk naar de omgeving, naar de wijk waarin de school staat. Op de school is een dwarsdoorsnede te zien van de samenleving, met verschillen in kleur en cultuur. De school wil laagdrempelig zijn voor leerlingen en ouders. We willen met respect en begrip met elkaar omgaan.

Basisschool Het Rondeel staat aan de Acaciasingel in de wijk Oost en is onderdeel van de Brede Bossche School aan de Aa, waaronder Kindcentrum aan de Aa.

Het Rondeel valt onder de ATO-scholenkring. De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Samen met de partners van de kinderopvang bieden we een doorgaande lijn aan voor onderwijs, peuterarrangement, buitenschoolse- en naschoolse opvang.  ATO-scholenkring staat voor Kindcentra van 0 tot 13 jaar.

In 2016 vallen er 18 scholen voor primair onderwijs onder de stichting ATO-scholenkring. ATO-scholenkring biedt verschillende onderwijsconcepten aan zoals Montessori, Ervaringsgericht Onderwijs, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, gedifferentieerd klassikaal onderwijs die binnen het concept kwalitatief onderwijs op maat verzorgen.

In de samenwerking met het Sprookjesbos proberen wij waar mogelijk aan te sluiten. Zo lopen thema’s op het Sprookjes vaak gelijk met die van de groepen 1-2, ondernemen we activiteiten samen zoals bijvoorbeeld de herfstwandeling en is er een warme overdracht van kinderen die naar het Rondeel komen. Medewerkers van zowel het Rondeel alsook het Sprookjesbos werken regelmatig in de verschillende groepen.  Samen proberen we ervoor te zorgen dat er een doorgaande ontwikkeling is voor alle kinderen in het kindcentrum.

Onze pluspunten

 • FLEXIBELE OPVANG
 • EIGEN APP VOOR OUDERS
 • KAPPERSDIENST
 • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


Nieuws

Lees alle nieuwsberichten >>


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
wo 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vr 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Top meiden en een fijne kinderopvang, waar ik mijn zoon met een gerust hart naartoe breng