Observeren Kinderopvang Berghem

Observeren

De kinderen van de kinderopvang worden continue gevolgd in hun mate van welbevinden en hun ontwikkeling. Het Sprookjesbos hanteert hier de observatiemethode KIJK voor. Deze methode ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het volgen van alle kinderen, waardoor er goed ingespeeld kan worden op de specifieke behoeften van een kind.

De bevindingen worden op twee momenten per jaar met ouders gedeeld. Eenmaal via een ontwikkelverslag (ouders kunnen hierbij zelf een oudergesprek aanvragen) en eenmaal via oudergesprekken.

Daarnaast is er elke dag aan het eind van de dag een overdracht en dus de mogelijkheid om informatie uit te wisseleen, altijd de mogelijkheid om tussentijds een gesprekje aan te vragen en bij een zorg vanuit Het Sprookjesbos rondom een kind zal er ook altijd een gesprekje worden ingepland.

Wanneer er bij een zorg rondom een kind mogelijke handelingsverlegenheid ontstaat bij de pedagogisch medewerker kan het wenselijk zijn om een kind in een breder verband te bespreken. Dit gebeurt altijd na overleg met ouders.

Onze pluspunten

  • RUILDAGEN
  • EIGEN APP VOOR OUDERS
  • KAPPERSDIENST
  • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Willandstraat 7
5351 PK Berghem
Tel: 0412-482130

Correspondentie
Koornwaardlaan 59
5245 CN Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.00
di 7.30 - 18.00
woe 7.30 - 18.00
do 7.30 - 18.00
vr 7.30 - 18.00

Anderen over Het Sprookjesbos

Top meiden en een fijne kinderopvang, waar ik mijn zoon met een gerust hart naartoe breng

Moeder Davy (3 jaar)