Huisregels kinderopvang Het Sprookjesbos

Huisregels kinderopvang Het Sprookjesbos (vestiging Elfenboom)

Huisregels voor ouders:

 1. Binnen Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos mag nergens gerookt worden.
 2. Als u aanbelt, moet u altijd melden wie u bent.
 3. De voordeur moet bij binnenkomst en als u weggaat altijd worden gesloten.
 4. Uw kind wordt alleen aan u meegegeven, tenzij u iemand anders mondeling of schriftelijk heeft doorgegeven bij de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos.
 5. Ouders zorgen dat de schuif op de deur zit bij binnenkomst.
 6. U kunt uw kind brengen tussen 08.00-9.00 uur. U kunt uw kind tussen de middag ophalen/brengen van 12.45-13.15 uur. U kunt uw kind ophalen vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur
 7. Als u vaker dan 3 keer binnen een periode van twee maanden uw kind niet haalt of brengt volgens de haal- en brengtijden van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos, volgt er een boete van € 50,-.
 8. Als uw kind medicijnen nodig heeft (ook homeopathische) moet u de pedagogisch medewerkers toestemming om deze toe te dienen middels een medicatieverklaring. U bent ook verplicht de originele verpakking van de medicatie mee te nemen, zodat de medewerkers ook op de verpakking de bijzonderheden rondom een medicijn terug kunnen vinden
 9. Wanneer een ouder komt wennen wordt er een formulier ingevuld waarop allerlei kind- en verzorgingsgegevens worden vermeld, waaronder:- Als u uw kind op zijn/haar buik wilt laten slapen, moet u hiervoor een handtekening zetten.
  – Als u niet wilt dat uw kind buiten het terrein van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos mee gaat wandelen of andere activiteiten onderneemt.
  – U bent verantwoordelijk voor het doorgeven en up-to-date houden van alle relevante informatie aan de pedagogisch medewerkers betreffende de algemene gegevens, opvoedingsbijzonderheden en medische bijzonderheden.
  – Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos plaatst foto’s van de kinderen op haar internetpagina, als u niet wilt dat uw kind daar geplaatst wordt dan moet u dit schriftelijk aangeven bij de pedagogisch medewerkers.
 10. Als u komt wennen met uw kind, dan zijn hier geen kosten aan verbonden.
 11. U wordt volgens de hygiënecode geacht voeding als groentehap e.d. gekoeld te brengen of rechtstreeks vanuit de vriezer, in een koeltas of box voorzien van naam kind en datum van bereiding
 12. Fles/borstvoeding conform hygiënecode:
  – Flesvoeding mag alléén in poedervorm van thuis uit worden aangeboden aan Het Sprookjesbos, dus niet aangelengd met water. Wanneer de poedervorm wordt aangeboden moet deze voorzien zijn van de naam van het kind en de datum van bereiding en in afgemeten hoeveelheden.
  – Borstvoeding moet voorzien zijn van de naam van het kind, de datum en het tijdstip van afkolven. De borstvoeding moet meteen na het afkolven in de koeling of de vriezer thuis worden geplaatst, net voor vervoer er pas uit worden gehaald en in een koeltas of koelbox vervoerd worden
  – Wanneer deze in een fles wordt geleverd, moet deze fles thermisch gereinigd zijn, schoon en goed afgedekt.
 13. U kunt gebruik maken van incidentele opvang. Dit is extra opvang die u afneemt waar ook kosten aan verbonden zijn. U moet dan voorafgaand aan de extra opvang een handtekening hebben gezet op het betreffende formulier.
 14. U kunt gebruik maken van flexibele opvang. Dit is een ruilmogelijkheid om vaste opvangdagen te ruilen. Voorwaarden voor ruilen zijn:
  De pedagogisch medewerkers  bewaren deze formulieren in het kinddossier.
  – De pedagogisch medewerkers bepalen n.a.v. de maximale bezetting op een groep of uw kind extra kan komen. Hierover kan geen discussie plaatsvinden.
  – U legt zo ruim mogelijk voor uw gewenste wisseldatum uw wens bij de pedagogisch medewerkers neer.
  – De groepsleidsters geven binnen 2 dagen na datum van aanvraag  uitsluitsel.
  – U kunt geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  Dit formulier moet VÓÓR aanvang van de gewisselde dag ingevuld zijn en voorzien zijn van een handtekening van de betreffende ouder/verzorger. Er kan dus NOOIT achteraf worden geruild.
  De flexibele opvang is GÉÉN spaarkaart waarmee dagen gespaard kunnen worden!
  – Een reeds ingevulde ruildag kan niet opnieuw worden gebruikt bij verval door ziekte of overige redenen
 15. Vanwege de personele bezetting tussen 8.00-9.30 en 16.30-18.00 uur worden dan geen maaltijden aan kinderen verstrekt.
 16. Spullen van kinderen: Het wordt door Het Sprookjesbos afgeraden speelgoed mee te nemen van huis naar het kinderdagverblijf. De kans dat het speelgoed stuk gaat of kwijt raakt is altijd aanwezig. Het Sprookjesbos draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Wanneer een kledingstuk of iets dergelijks stuk gaat door het spelen of er wordt iets ontvreemd, valt dit niet onder de verantwoordelijkheid van Het Sprookjesbos, maar draagt u hiervoor de verantwoordelijkheid. Wanneer een pedagogisch medewerker zelf verantwoordelijk is voor het kapot maken van kleding e.d. dan valt dit onder de aansprakelijkheid van deze pedagogisch medewerker.
 17. Het dragen van sieraden (oorbellen/ketting/armbanden) wordt bij kinderen van de kinderopvang wegens veiligheidsredenen afgeraden.
 18. Kinderen spelen nergens zonder toezicht, of dit is als zodanig afgesproken.
 19. Kinderen rennen niet binnen of klimmen op meubilair, medewerkers zijn hier zeer alert op.
 20. De voeding en flessen worden door ouders in de keuken gezet. Hierna de deur altijd sluiten.

Onze pluspunten

 • RUILDAGEN
 • EIGEN APP VOOR OUDERS
 • KAPPERSDIENST
 • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Willandstraat 7
5351 PK Berghem
Tel: 0412-482130

Correspondentie
Koornwaardlaan 59
5245 CN Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.00
di 7.30 - 18.00
woe 7.30 - 18.00
do 7.30 - 18.00
vr 7.30 - 18.00

Anderen over Het Sprookjesbos

Top meiden en een fijne kinderopvang, waar ik mijn zoon met een gerust hart naartoe breng

Moeder Davy (3 jaar)