Locatie Den Bosch

Locatie Den Bosch

Twijfelt u nog? Niet nodig! Het Sprookjesbos weet wat u en uw kinderen zoeken.

Kinderen:

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich uniek. Dat houdt in dat we per kind bekijken waar deze staat in zijn/haar ontwikkeling en dat we daar de activiteiten op aanpassen.

De zelfstandigheid van onze kinderen wordt constant gestimuleerd: zelf kleding aan laten doen (bijvoorbeeld: een dreumes kan zijn sokken uittrekken en wegleggen), mee laten zorgen voor de jongere kinderen (bijvoorbeeld: laten troosten, helpen met stukjes brood te geven en helpen met het aantrekken van de jassen).

Een pedagogisch beleid dat zorgt dat uw kind zich veilig voelt, zichzelf durft te zijn, zelfvertrouwen opbouwt, samen leert spelen en delen en constant wordt uitgedaagd om te ontdekken.

Verticale groepen, waardoor kinderen van verschillende leeftijden samen kunnen spelen en de kinderen 4 jaar lang dezelfde pedagogisch medewerkers houden.

Een visie die toegespitst is op het gebruik van de zintuigen: horen, ruiken, kijken, proeven, voelen en ervaren. Onze ruimtes en activiteiten zijn hierop ingerichten afgestemd.

Ouders:

Het Sprookjesbos ziet het begeleiden van jonge kinderen in de Kinderopvang als een partnerschap. Daarom worden er o.a. de volgende zaken georganiseerd om dat partnerschap te blijven borgen:

  • Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos heeft een oudercommissie, die de belangen van de ouders behartigt en waar u terecht kunt voor vragen of advies.
  • Laagdrempelige communicatie vormen, zoals een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouders bij het halen en brengen van uw kind en/of het gebruiken van een schriftje voor de bijzonderheden.
  • Thema avonden waarop ouders uitgenodigd worden om te praten over allerlei onderwerpen die hun kind betreffen zoals “het eetgedrag van kinderen”.
  • Ouderavond waarop ouders samen met de pedagogisch medewerkers praten over het welbevinden en de ontwikkeling die het kind doormaakt.
  • Meedraaidagen waarvoor ouders zich in kunnen schrijven om een dagje mee te draaien met hun kind en zo te zien wat hun kind meemaakt op een dagje Sprookjesbos.

 

Professionaliteit:

Het Sprookjesbos kenmerkt zich door een kleinere doch sterke organisatie die staat voor hoge kwaliteit. Dat bereiken we o.a. op de volgende manieren:

•Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos is in het bezit van het ISO 9001 HKZ certificaat van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (voor meer info zie www.hkz.nl).

Dit certificaat betekent dat Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos, zowel op organisatorisch als uitvoerend niveau, jaarlijks op kwaliteit wordt gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringbureau (i.c. Het Keurmerkinstituut). De bevindingen vanuit de externe audit worden aan ouders via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

Het Sprookjesbos wordt tenminste eenmaal per jaar bezocht door de GGD. Zij kijken of de basis vanuit de Wetgeving Kinderopvang aanwezig is en leggen een focus op het observeren van het pedagogisch handelen van de medewerkers. Het meest recente GGD rapport is in te zien op deze website via het kopje “links”.

Het Sprookjesbos is in Den Bosch een VVE locatie waardoor deze af en toe wordt bezocht door de Onderwijsinspectie. Deze kijkt of de basiskwaliteit van de VVE is geborgd. De bevindingen vanuit de inspectie worden aan ouders via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

•Kinderen op de Kinderopvang worden geobserveerd via de observatiemethode “KIJK”. Via deze methode kijken we hoe uw kind zich ontwikkelt als persoon en kunnen we goed inspelen op de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

• Onze pedagogisch medewerkers zijn allen opgeleid conform de CAO kinderopvang wat betekent dat er een mooie mix  is van MBO, MBO plus en HBO opgeleide medewerkers die allen voorzien zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook zijn al onze pedagogisch medewerkers in de basis opgeleid voor het werken vanuit een VVE methode en zijn ze allen in het bezit van een certificaat taalniveau 3f (HBO niveau)  Verder zijn alle medewerkers in het bezit van een Kinder-EHBO of BHV diploma en volgen daarnaast diverse cursussen en opleidingen  ter verdieping in het vak en ter bevordering van de eigen capaciteiten. Op deze manier wordt de basiskwaliteit steeds weer onderhouden en verhoogd.

Onze pluspunten

  • RUILDAGEN
  • EIGEN APP VOOR OUDERS
  • KAPPERSDIENST
  • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Koornwaardlaan 59
5245 CN Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
woe 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vrij 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Er wordt iedere week geknutseld en dat is een feest voor onze dochter

Vader van Sam (3 jaar)