Kindcentrum

Kindcentrum

Een kindcentrum is een plek waar kinderen van 0-13 jaar en hun ouders terecht kunnen en waar de partners zo nauw mogelijk samenwerken in het belang van u en uw kind. Te denken valt aan:

 • Dezelfde pedagogische visie op – en benadering van een kind.
 • Het delen van elkaars materialen en ruimtes.
 • Medewerkers, kennis en functies die kindcentrum breed worden ingezet.
 • Overlegorganen, zoals een zorgteam 0-13, waarbinnen de zorgen betreffende een kind (samen met de ouders) worden gedeeld.

Binnen het Kindcentrum worden de volgende opvangvormen aangeboden.

Kinderopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar in verticale groepen.

Binnen Kindcentrum aan de Aa worden drie kinderopvanggroepen aangeboden. De groepen zijn verticaal (0-4 jaar). We vangen in totaal 40 kinderen per dag op.

De ruimtes die we met de Kinderopvang gebruiken zijn:

 • De groepsruimtes
 • De hal
 • De buitenspeelplaats
 • De Bieb
 • Het leer- en ontwikkelplein binnen de ruimtes van school
 • De kindcentrumkeuken om lekkere dingen te koken
 • De speelzaal om lekker te kunnen spelen en bewegen

 

Peuterarrangementen: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar in horizontale groepen.

Binnen Kindcentrum aan de Aa worden twee peuterarragementgroepen aangeboden. De groepen zijn horizontaal (2,5 – 4 jaar). We bieden in totaal voor 16 kinderen peuterarrangementen aan.

De ruimtes die we met de peuterarrangementen gebruiken zijn:

 • de groepsruimtes;
 • de buitenspeelplaats;
 • de Bieb;
 • het leer- en ontwikkelplein binnen de ruimtes van school;
 • de kindcentrumkeuken om lekkere dingen te koken;
 • de speelzaal om lekker te kunnen spelen en bewegen.

 

Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Binnen Kindcentrum aan de Aa wordt een groep buitenschoolse opvang aangeboden. De groep is verticaal (4-13 jaar). We vangen in totaal 20 kinderen per dag op.

De ruimtes die we met de BSO gebruiken zijn:

 • de groepsruimtes;
 • de buitenspeelplaats (samen met school);
 • de Bieb;
 • de kindcentrumkeuken om lekkere dingen te koken;
 • de speelzaal om lekker te kunnen sporten;
 • de Theaterruimte om toneelspel te kunnen doen;
 • een computerruimte waarbinnen de kinderen spelletjes en huiswerp kunnen maken.

Naast dit aanbod in de diverse ruimtes worden er leuke en diverse workshops aangeboden aan de BSO kinderen vanuit de BSO zelf, worden er via de gemeente (Klup-up) workshops aangeboden voor de kinderen uit de wijk en de BSO, en wordt momenteel gekeken naar een ruimte om kinderen van de BSO onderzoekend te laten ontdekken (techniek ruimte).

De BSO gaat met regelmaat allerlei leuke uitstapjes maken en verzorgt in de vakanties een uitdagend en gevarieerd programma voor de BSO kinderen.

 

Specialisten die ingezet worden binnen het Kindcentrum t.b.v. het jonge kind zijn:

 • Voorlees coördinatoren: medewerkers die specialistische kennis hebben van het lezen met jonge kinderen en collega’s ondersteunen bij het aanbieden van leesactiviteiten.
 • Signaleringsmedewerkers: medewerkers die specialistische kennis hebben van de signalen rondom vormen van mishandeling. Deze medewerkers ondersteunen collega’s bij een vermoeden en weten de juiste wegen te bewandelen bij een vermoeden.
 • Muziekspecialist: medewerker die specialistische kennis heeft van het aanbieden van muziek aan jonge kinderen. Deze medewerker ondersteunt collega’s bij het aanbieden van muzikale activiteiten.
 • IB’er: deze medewerker ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij kinderen met aanvullende behoeftes en coördineert het eventuele ondersteuningstraject richting ouders, Het Sprookjesbos en derden.
 • Gezondheidscoach: deze medewerker enthousiasmeert kinderen, ouders en medewerkers om een zo gezond mogelijke levensstijl na te streven.
 • Pedagogisch coach: medewerker die specialistische kennis heeft over het coachen van medewerkers op het gebied van pedagogisch handelen en VVE kwaliteit.

 

Basisschool Het Rondeel: voor kinderen van 4 jaar tot 13 jaar.

Het Sprookjesbos is de samenwerkende partner van Basisschool Het Rondeel  binnen Kindcentrum aan de Aa.

Het Rondeel is dé school in de wijk Oost voor alle kinderen, waar je thuisnabij onderwijs krijgt. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Op school werken we samen om het beste uit jezelf te halen, zowel op cognitief gebied als voor je persoonlijke vorming. We doen dit door met en van elkaar te leren.  Hiervoor creëren we als team een uitdagende, positieve en veilige omgeving waarin we samen met ouders alle kinderen centraal stellen. De school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs op maat door een efficiënte organisatie en een sluitende zorgstructuur 0-13 jaar. Samen met de partners van het Kindcentrum en de BBS aan de Aa bieden we het kind een compleet arrangement met oog voor expressie, beweging en een gezonde leefstijl.

 

Kom je ook bij ons:

Ontdekken, leren, samenwerken en spelen?

 

Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk dan onze website www.hetrondeel.nl  en neem telefonisch contact op met ons of middels het contactformulier. We maken dan graag een persoonlijke afspraak voor een kennismaking en rondleiding.

Het Rondeel werkt nauw samen met Het Sprookjesbos om zo goed mogelijk aan een doorgaande lijn te werken. Dit draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling en een soepele overgang naar groep 1. Zo lopen de doelen in combinatie met thema’s gelijk met die van groep 1-2 en ondernemen we ook activiteiten samen zoals de vieringen, wandelingen, thema openingen of thema afsluitingen.

Onze pluspunten

 • RUILDAGEN
 • EIGEN APP VOOR OUDERS
 • KAPPERSDIENST
 • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Koornwaardlaan 59
5245 CN Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
woe 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vrij 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Professionele opvang door enthousiaste medewerkers die veel persoonlijke aandacht hebben voor mijn kind

Moeder Mila (2 jaar)