Oudercommissie

Oudercommissie

Met de invoering van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 zijn kinderopvanginstellingen verplicht een oudercommissie te hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van onze kinderen. Zowel ouders, personeel als directie van Het Sprookjesbos vinden die betrokkenheid erg belangrijk.

 

De oudercommissie stelt zich ten doel

 • belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 • adviseren t.a.v. kwaliteit;
 • behartigen van belangen van ouders bij directie en bestuur.

 

De OC treedt op als vast contactorgaan tussen Het Sprookjesbos en de ouders. Ouders kunnen OC leden direct aanspreken over zaken die zij willen aankaarten. Tevens dient de oudercommissie als vertrouwenspersoon voor ouders. Als er bijvoorbeeld onvrede is, is natuurlijk het eerste aanspreekpunt de leiding of directie. Maar als je dit niet rechtstreeks met hen wil bespreken dan kan een beroep worden gedaan op de leden van de oudercommissie.

De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de volgende zaken, waarbij er sprake is van een verzwaard adviesrecht oudercommissie:

 • Uitvoering kwaliteitsbeleid m.b.t.:
  • aantal kinderen per pedagogisch medewerker
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • pedagogisch beleidsplan
 • voedingsaangelegenheden
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • vaststelling of wijziging van de klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • prijswijziging kinderopvang

 

Natuurlijk kan de OC ook ongevraagd advies geven aan het Kinderdagverblijf.

 

De exacte taken, bevoegdheden en werkwijze van de oudercommissie zijn te vinden in het huishoudelijk reglement.

Wil je in contact komen met de oudercommissie?
Je kunt de oudercommissie mailen op oc.denbosch@hetsprookjesbos.nl.

Onze pluspunten

 • RUILDAGEN
 • EIGEN APP VOOR OUDERS
 • KAPPERSDIENST
 • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Koornwaardlaan 59
5245 CN Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
woe 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vrij 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Professionele opvang door enthousiaste medewerkers die veel persoonlijke aandacht hebben voor mijn kind

Moeder Mila (2 jaar)