Samenwerking ouders

Samenwerking ouders

Informeren ouders

Samenwerken met ouders is zeer belangrijk binnen Het Sprookjesbos. Ouders vertrouwen het aller-dierbaarste, hun kind, aan ons toe. Soms hebben ouders gemengde gevoelens als ze hun kind komen brengen. “Ik moet werken en heb dus opvang nodig”, “Is het wel goed voor mijn kind?”, “Begrijpen de pedagogisch medewerkers wel wat mijn kind nodig heeft?” Voor pedagogisch medewerkers is het van belang om begrip en aandacht te hebben voor deze gevoelens van ouders.

Tijdens de wenperiode wordt de basis gelegd voor wederzijds begrip tussen de ouders, het kind en ons. Een warm welkom is nodig hierbij. Ouders zien hierbij dat hun kind gezien en gewaardeerd wordt en de ouders zich gehoord voelen.

In alle contacten tussen pedagogisch medewerkers en ouders is er sprake van tweerichtingsverkeer. Tussen ouders en pedagogisch medewerkers worden ook diverse afspraken gemaakt. Te denken valt aan voeding, zindelijkheid, slaap- en eetritmes en de omgang met het kind.

Ouders worden geïnformeerd door het kinderdagverblijf. Dat betreft de volgende punten:

– pedagogische beleidsplan;
– werkplannen;
– rapporten over het Kinderdagverblijf van GGD, Brandweer of Gemeente;
– diploma’s van pedagogisch medewerkers;
– privacyprotocol;
– hygiëneprotocol;
– protocol ziekte bij kinderen;
– protocol kindermishandeling;
– protocol ontwikkelingsproblemen;
– calamiteitenplan.

Deze protocollen en verslagen kunt u opvragen bij het management en kunnen dan door ouders worden ingezien. Op deze manier garandeert het Kinderdagverblijf openheid van zaken.

Daarnaast verwacht Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos ook goed geïnformeerd te worden door ouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor het “up to date” houden van alle relevante gegevens betreffende kind, ouders, bijzonderheden etc. Dit gebeurt via het schriftelijk doorgeven van wijzigingen of aanvullingen aan de pedagogisch medewerkers. Die verwerken dit in de map met de gegevens van ouders en kinderen.

Inspraak

Wij kiezen ervoor om ouders mee te laten denken en te betrekken bij de dagelijkse praktijk betreffende het Kinderdagverblijf. Dat vertaalt zich o.a. in de volgende zaken:

– thema avond;
– cursussen organiseren;
– ouderavonden organiseren om het welzijn van uw kind op een rustig moment te kunnen bespreken;
– deelname aan de oudercommissie, waarin ouders vergaderen, meedenken en advies geven aan de directie van het Kinderdagverblijf;
– de mogelijkheid om bij bepaalde thema’s of gelegenheden mee te kunnen helpen (sinterklaasfeest/herfstwandeling etc.);
– tevredenheidonderzoek.

Onze pluspunten

  • RUILDAGEN
  • EIGEN APP VOOR OUDERS
  • KAPPERSDIENST
  • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Koornwaardlaan 59
5245 CN Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
woe 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vrij 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

De liedjes die jullie zingen hoor ik thuis ook vaak terug, erg leuk

Moeder Davy (3 jaar)