nieuws

nieuws

18/08/2020 Make a wish

Make a wish

 

Het Sprookjesbos heeft onlangs een donatie gedaan aan "Make a wish". "Make a wish" vervult al jarenlang de allerliefste wens voor kinderen die knokken om beter te worden. Een wensdag en de reis er naartoe (de wishjourney) brengt bij deze gezinnen een zeer welkome adempauze zodat zij hun angst en onzekerheid heel even opzij kunnen zetten. Mede door onze donatie heeft in dit geval een kind uit Berghem een wens in vervulling zien gaan. Wij zijn blij dat wij hieraan bij hebben kunnen dragen.

14/12/2017 Mentorschap op de kinderopvang

Per 1 januari 2018 krijgt ieder kind op kinderdagverblijf Het Sprookjesbos een mentor toegewezen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor is tevens de persoon die het kind voornamelijk volgt in zijn of haar ontwikkeling. Op de BSO is de mentor tevens het eerste aanspreekpunt voor de kinderen ten aanzien van BSO gerelateerde zaken.

Wie de mentor is, wordt aan ouders en kind meegedeeld en staat te lezen op het kindgegevens formulier.

Het Sprookjesbos kan op deze manier ieder kind nog beter gaan volgen in de ontwikkeling en het is voor zowel knid als ouders duidelijk bij wie zij als eerste terecht kunnen met hun vragen. 

24/08/2017 Intern Begeleider (IB'er) op kindcentrum aan de Aa

Het Sprookjesbos en basisschool Rondeel hebben met ingang van september 2017 een IB'er aangesteld voor de peuters en kleuters van het kindcentrum. Deze medewerker zal kinderen, ouders en medewerkers gaan ondersteunen bij ontwikkelingsvraagstukken m.b.t. een kind. Tevens zal de IB'er de coordinatie verzorgen van eventuele ondersteuningstrajecten richting ouders, medewerkers van het kindcentrum en/of derden.  

24/08/2017 Nieuwe jonge kind specialist

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft Het Sprookjesbos een nieuwe jonge kindspecialist in huis, te weten Linda. Linda heeft HBO Pedagogiek gestudeerd en zal de peuters en kleuters binnen kindcentrum aan de Aa gaan ondersteunen in hun ontwikkeling. Waar wenselijk zal zij huisbezoeken gaan afleggen.

19/05/2017 Vernieuwde website en ouderportaal

Het Sprookjesbos heeft een geheel vernieuwde website. Deze is nu nog klantvriendelijker, overzichtelijker en gemakkelijker bereikbaar via mobiele apparaten. Op de website is tevens een verbinding met ons ouderportaal te vinden.  Daarnaast kunt u voortaan eenvoudig uw netto kosten voor de opvang van uw kind bij Het Sprookjesbos berekenen.

19/05/2017 Het Sprookjesbos bestaat 15 jaar!

Op 1 juli bestaat Het Sprookjesbos 15 jaar! Dat gaan we in de week van 3 t/m 7 juli uitgebreid vieren met de kinderen op onze locaties. Er wordt een leuk feestprogramma opgesteld. Daarnaast is er gedurende de feestweek een moment dat ouders uitgenodigd worden om dit heuglijk feit met ons te vieren. Het exacte programma wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

19/05/2017 Sprookjesbos heeft de afgelopen jaren alle medewerkers geschoold

Per 1 augustus 2017 moeten alle vaste medewerkers van Het Sprookjesbos voldoen aan de eis van de overheid om een volledig VVE programma te hebben doorlopen en in het bezit zijn van een taalcertificaat op 3f niveau. Het Sprookjesbos heeft de afgelopen jaren alle medewerkers geschoold en we kunnen hierbij aangeven dat alle medewerkers hieraan voldoen.

16/05/2017 Download onze nieuwe app

Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos start 1 juli 2017 met de communicatie app van Invision. Invision is hét communicatie systeem voor de kinderopvang. Via Invision kunnen de pedagogisch medewerkers u door de dag heen belangrijke, bijzondere en leuke momenten van uw kind(eren) op de opvang delen.

Met deze app kunt u als ouder uw kind(eren) volgen op de opvang. Makkelijk een ruil of extra dag aanvragen. Een bericht doorgeven wanneer het u uitkomt. En heeft u meteen inzage in uw facturen, contracten en eventueel andere documentatie.  

30/11/2015 Kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei van 1 miljard euro

Verenigingsnieuws •      23 november 2015

Kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd. Ook creëert de overheidsbijdrage aan kinderopvang op de korte termijn een verhoging van het bruto binnenlands product met  4,5 miljard euro en op de lange termijn met 5,2 miljard euro. De welvaart in Nederland stijgt met zo’n 1 miljard euro per jaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies van SEO Economisch Onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Het onafhankelijke onderzoek is een initiatief van Brancheorganisatie Kinderopvang, die het hoog tijd vindt de discussie over kinderopvang te verplaatsen van kostenpost naar verdienvermogen.

Werkende moeders verdienen 50.000 euro meer dan vrouwen die (tijdelijk) stoppen met werken Eén op de drie ouders maakt gebruik van kinderopvang. Het gaat om bijna 640.000 kinderen die twee a drie dagen per week naar een vorm van opvang gaan. Kinderopvang is daarmee voor veel ouders onmisbaar, maar ook voelbaar in de portemonnee. Terwijl het op de lange termijn  juist geld oplevert. De onderzoekers concluderen namelijk dat moeders die na de geboorte van hun kind een jaar stoppen met werken, tot aan hun pensioen 16.000 euro minder verdienen. Stopt een vrouw vier jaar, dan loopt dit op tot wel 50.000 euro. De werkervaring die zij missen omdat ze er een periode uit zijn, zorgt ervoor dat ze moeilijker terug komen op de oude positie met bijbehorend salaris.

Kinderopvang levert een rendement van 1 miljard euro op De overheidsbijdrage aan kinderopvangtoeslag van zo’n 1,8 miljard euro leidt op zowel korte als lange termijn tot een hogere arbeidsproductiviteit van moeders. Zonder de subsidie zou het gebruik van kinderopvang 58 procent lager liggen, werkten moeders 10 procent minder uren en zouden zo’n 56.400 moeders helemaal niet werken. Daardoor derven zij inkomen, dragen zij minder belasting en sociale premies af en doen zij vaker een beroep op een uitkering. Doordat met name moeders blijven werken levert dit de samenleving als geheel op lange termijn 5,2 miljard euro op. Daar tegenover staat dat ouders die werken minder vrije tijd en minder tijd hebben voor onbetaalde arbeid, wat een waarde heeft van 3 miljard euro. Tellen we daar 1,2 miljard euro bij op voor kosten die ouders maken voor kinderopvang, blijft netto een waarde over van 1 miljard euro per jaar.

Kinderopvang leidt tot betere schoolprestaties & meer kans op werk op latere leeftijd De onderzoekers concluderen dat goede kinderopvang tot betere schoolprestaties leidt. Voor kinderen met laag opgeleide ouders resulteert het ook tot betere cognitieve vaardigheden en een hoger inkomen, gemiddeld zo’n 14%. De kwaliteit van kinderopvang, die de afgelopen jaren flink is gestegen, is daarbij een cruciale factor. Investeren aan het begin van hun leven, waardoor kinderen vaker naar de opvang gaan, heeft een positief effect op de levensloop en daarmee ook op de toekomst van onze maatschappij.

Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter De kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven is de afgelopen jaren gestegen en is nu vergelijkbaar met een land als Zweden. In vergelijking met ons omringende landen is in Nederland het aantal medewerkers op het aantal kinderen hoog. Vastgesteld is dat hoe hoger de kwaliteit van kinderopvang, hoe beter de emotionele ontwikkeling van kinderen en de schoolprestaties op lange termijn. Onderzoek laat geen eenduidig effect zien van het verhogen van het opleidingsniveau van medewerkers in de sector. Verschillende onderzoeken laten wel een positief effect zien van gerichte trainingen voor pedagogisch medewerkers op educatieve interactievaardigheden met het kind.

Feiten & cijfers - 112.000 medewerkers sector – 75.000 werknemers en 37.000 gastouders - 638.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang - Kinderen gaan zo’n 19 uur per week naar de opvang - In 2014 gaven ouders, werkgevers en overheid in Nederland gezamenlijk 0,5 procent van het Bruto Binnenlands Product uit aan kinderopvang (bijna € 3 miljard). - Kwaliteit Nederlandse kinderopvang is verglijkbaar met Zweden - Het aantal medewerkers op het aantal kinderen is in Nederland in vergelijking met ons omringende landen hoog.

Onze pluspunten

  • FLEXIBELE OPVANG
  • EIGEN APP VOOR OUDERS
  • KAPPERSDIENST
  • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


OPENINGSTIJDEN

ma 7.30 - 18.30
di 7.30 - 18.30
wo 7.30 - 18.30
do 7.30 - 18.30
vr 7.30 - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Top meiden en een fijne kinderopvang, waar ik mijn zoon met een gerust hart naartoe breng