Observeren

Observeren

De kinderen van de BSO in Den Bosch worden continue gevolgd in hun mate van welbevinden. Op school worden de kinderen al gevolgd in hun ontwikkeling, vandaar dat de focus op de BSO op het vlak van het welbevinden ligt. Het Sprookjesbos hanteert hier de observatiemethode Focus op kinderen voor. Deze methode ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het volgen van alle kinderen, waardoor er goed ingespeeld kan worden op de specifieke behoeften van een kind.

De bevindingen worden op twee momenten per jaar met ouders gedeeld. Eenmaal via een ontwikkelverslag (ouders kunnen hierbij zelf een oudergesprek aanvragen) en eenmaal via oudergesprekken.

Daarnaast is er elke dag aan het eind van de dag een overdracht en dus de mogelijkheid om informatie uit te wisselen, altijd de mogelijkheid om tussentijds een gesprekje aan te vragen en bij een zorg vanuit Het Sprookjesbos rondom een kind zal er ook altijd een gesprekje worden ingepland.

Wanneer er bij een zorg rondom een kind mogelijke handelingsverlegenheid ontstaat bij de pedagogisch medewerker kan het wenselijk zijn om een kind in een breder verband te bespreken. Dit gebeurt altijd na overleg met ouders.

Onze pluspunten

  • FLEXIBELE OPVANG
  • EIGEN APP VOOR OUDERS
  • KAPPERSDIENST
  • PEDAGOGISCHE COACH
Bereken wat opvang je maandelijks kost

CONTACT

Locatie
Acaciasingel 77
5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6105949

Correspondentie
Spoorstraat 1
5241 EG Rosmalen
Tel: 073-6105949
Optie 1 en 1 voor financiële vragen
Optie 1 en 2 voor algemene- en planningsvragen
info@hetsprookjesbos.nl


Nieuws

Lees alle nieuwsberichten >>


OPENINGSTIJDEN

ma eindtijd school - 18.30
di eindtijd school - 18.30
wo eindtijd school - 18.30
do eindtijd school - 18.30
vr eindtijd school - 18.30

Anderen over Het Sprookjesbos

Top meiden en een fijne kinderopvang, waar ik mijn zoon met een gerust hart naartoe breng